• na sekretariáte treba podať žiadosť o povolenie rekonštrukcie bytu s krátkym popisom plánovaných prác a priložením plánika predpokladaných úprav  - vzor žiadostí nájdete v sekcii Tlačivá
  • bytové družstvo dá odpoveď s inštrukciami v závislosti od rozsahu plánovaných prác

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov