• na sekretariáte treba podať žiadosť o povolenie rekonštrukcie bytu s krátkym popisom plánovaných prác a priložením plánika predpokladaných úprav  - vzor žiadostí nájdete v sekcii Tlačivá
  • bytové družstvo dá odpoveď s inštrukciami v závislosti od rozsahu plánovaných prác

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Regulované
ceny 2018

NOVÉ
Poplatky
družstvu

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov