Stavebné bytové družstvo občanov
Dibrovova 240/5

916 01  Stará Turá

 

sekretariát, ústredňa 032/774 07 11
ekonomický úsek 032/774 07 12
riaditeľka

032/774 07 14

0903/894 405

technický úsek 032/774 07 15

 

vedúci tech. úseku p. Uher 0903/894 402
havárie výťahov, elektro 0917/229 564
havárie vody, ÚK 0917/229 550

 

e-mail: sbdo_staratura@mail.t-com.sk


Fakturačné  údaje:
IČO: 587974
DIČ: 2021082195
IČ DPH: SK2021082195

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Dr,  vložka číslo 92/R

Správca je zapísaný v Zozname správcov pod číslom 259

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov