• Poplatok na správu - 5,37 EUR bez DPH, t.j. 6,44 EUR s DPH                                                                                - od 1.8.2018: 6,- bez DPH, t.j. 7,20 EUR s DPH
  • Hodinová zúčtovacia sadzba pre členov - 8,- EUR bez DPH, t.j. 9,60 EUR s DPH
  • Hodinová zúčtovacia sadzba pre nečlenov - 10,- EUR bez DPH, t.j. 12,- EUR s DPH

 

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov