------------------------- SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV -----------------------

Image

 

 

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok   6.30  -  10.30
   Utorok   7.00  -  10.00
   Streda 12.00  -  16.00
   Štvrtok   7.00  -  10.00
   Piatok   7.00  -  10.00

 

 

Kontakty v prípade havárie v mimopracovnom čase:

vedúci tech. úseku  p. Uher         0903 894 402

 havária výťahov, elektro             0917 229 564

   havária vody, ÚK                       0917 229 550  

 

 

Ponúkame na prenájom voľné nebytové priestory v budove správy SBDO Stará Turá vo výmere 20 m², vhodné napr. ako skladové priestory. Bližšie informácie Vám podá p.Martáková, 032/774 07 12.

 

 

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
Vyhláška-vodomery

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov