O nás

 

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Starej Turej vzniklo v r.1990 delimitáciou z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín.

 

Sme zapísaní v Zozname správcov pod číslom 259.

 

V súčasnosti vykonávame správu a údržbu 1862 bytov, z toho 129 vlastných družstevných a 1733 v osobnom vlastníctve.

 

V rámci voľných kapacít vykonávame vodoinštalačné, kúrenárske a elektrikárske práce aj pre nečlenov a cudzie organizácie.

Meniny na web

           

 

NOVÉ
Tlačivá
od 1.11.2018

NOVÉ
Zákony
Zákon o vl.bytov
§14, 14a, 14b

NOVÉ
Informácie
o spracúvaní
osobných údajov