SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV

SBDO Stará Turá 

Na základe Zákona č. 412/2021 Z.z. a Vyhlášky ÚVZ SR č. 259/2021 a v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 sa odo dňa 22.11.2021 povoľuje vstup do budovy SBDO Stará Turá pre účely osobného vybavovania len pre osoby KOMPLETNE OČKOVANÉ a PO PREKONANÍ OCHORENIA Covid-19 DO 180 DNÍ.

Pri vstupných dverách zvoňte, pripravte si, prosím, príslušné potvrdenie v papierovej alebo el. forme a vyčkajte na pokyny pracovníka. NÁSLEDNÝ VSTUP DO BUDOVY JE POVOLENÝ LEN V RESPIRÁTORE, s použitím dezinfekcie pri vstupe.

Pokiaľ uvedené podmienky nespĺňate, budete vybavení pri vstupných dverách. Ak nie je Vaša osobná návšteva nevyhnutná, využívajte, prosím, vybavovanie prostredníctvom našich telefónnych a mailových kontaktov.
Ďakujeme za porozumenie.

- - - 

 Bol vydaný nový zálohový predpis k 1.11.2021, platiť ho bolo treba vopred už v priebehu mesiaca október 2021, a to na NOVÉ ČÍSLO ÚČTU.

 Kto ste zmenu v banke neurobili doteraz, prosíme urobiť čo najskôr.

 Pokyny k zálohovému predpisu

 Pokyny k portálu www.poschodoch.sk

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

  6.30  -  10.30

   Utorok

  7.00  -  10.00

   Streda

12.00  -  16.00

   Štvrtok

  7.00  -  10.00

   Piatok

  7.00  -  10.00

 

 Kontakty v prípade havárie v mimopracovnom čase:

technický úsek

0903/894 402

havária výťahov, elektro

0917/229 564 

havária vody, ÚK

0917/229 550

 

Ponúkame na prenájom voľné nebytové priestory v budove správy SBDO Stará Turá vo výmere 20 m², vhodné napr. ako skladové priestory. Bližšie informácie Vám podáme na t.č. 032/774 07 12.