SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV

SBDO Stará Turá 

 Ponuka práce - Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky SBDO Stará Turá (klikni)

 - - - - -

 V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia Coronavírusu vyhlásenými vládou SR

POZASTAVUJEME OD 26.10.2020 do odvolania OSOBNÉ VYBAVOVANIE 

   v budove SBDO. Svoje požiadavky nahlasujte písomnou formou,      e-mailom, alebo telefonicky.

 

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok   6.30  -  10.30
   Utorok   7.00  -  10.00
   Streda 12.00  -  16.00
   Štvrtok   7.00  -  10.00
   Piatok   7.00  -  10.00

 

 Kontakty v prípade havárie v mimopracovnom čase:

technický úsek 0903/894 402
havária výťahov, elektro 0917/229 564 
havária vody, ÚK 0917/229 550

 

 

Ponúkame na prenájom voľné nebytové priestory v budove správy SBDO Stará Turá vo výmere 20 m², vhodné napr. ako skladové priestory. Bližšie informácie Vám podá p.Martáková,                                032/774 07 12.