Delegáti

Vaše domy od r. 2016 zastupujú títo delegáti:

 

  Dom Delegát Náhradník
 1.  Hurbanova 136  Miroslav Sobotka  Monika Benáková
 2.  Hurbanova 137  Jozef Hulman  Pavol Sadloň
 3.  Hurbanova 138  Iveta Vráblová  Ivana Petrovičová
 4.  Mýtna 144  Janka Trúsiková  Elena Rubaninská
 5.  Dibrovova 243  Milan Mihalik  Pavol Fajnor
 6.  Štefánikova 357   Róbert Vdoviak  Milan Haruštiak
 7.  Štefánikova 359   Fedor Ides  Jana Krajčová
 8.  Štefánikova 360  Miloš Potfaj  Radoslav Petrovič
 9.  Štefánikova 364    Stanislav Mikita  Eva Horňáková
10.  Štefánikova 365    Anna Rojková  Anna Nikodémová
11.  Štefánikova 366  Lenka Galbavá  Ing. Ľubomír Žoldák
12.  Štefánikova 367  Ivan Lackovič  
13.  Štefánikova 368  Ľudmila Hromková  Ľudmila Švondrková
14.  Lipová 369  Martin Gajdošík  Miroslav Pollák
15.  Lipová 370  Vladimír Černák  Bc. Miroslava Reptová
16.  Lipová 371  Elena Horváthová  Igor Štepanovic
17.  Lipová 372  Jozef Simon  Mária Zatkalíková
18.   Štefánikova 386   Ján Bednár               ---
19.  Štefánikova 387    Vlasta Maroňová  Emília Púdelková
20.  Štefánikova 388  Elena Kovárová  Peter Čiernik
21.  Družstevná  Anna Morvayová  Elena Gregorová
22.  SNP 151  Ing. Ján Trembáč  Maroš Súkeník
23.  SNP 149    
24.  Hurbanova 3130  Peter Javor  Ivana Ševcechová
25.   Hurbanova 131  Andrej Klimek  Martin Pilát
26.  Hurbanova 152   Viktória Chachulová  Edita Hvožďarová
27.   Hurbanova 154   Miroslav Dúbravčík  PaedDr. Katarína Mikulcová
28.   Hurbanova 156  Ing. Vlastimír Čepela  Pavol Hluchý
29.   Hurbanova 3157  Anna Hrašná  Jana Naďová
30.   SNP 261  Jaroslav Filus  Ľudovít Mikláš
31.   SNP 263  Milan Uher  Branislav Sadloň
32.  Komenského 264   Ján Čmelo  Ľudmila Drobná
33.   SNP 3265   Ľubomír Pagáč  Roman Chnapko
34.  SNP 266   Ing.Miriam Púdelková  Ing. Juraj Báleš
35.   Mierová 5  Pavol Kotleba  Anna Madrová
36.  SNP 3  Milan Šedovič  Pavol Polák
37.   Hurbanova 125   Dušan Bartek  Svetoslav Valenčík