Keď kupujem alebo predávam družstevný byt

  • jedná sa o prevod členských práv a povinností spolu s bytom
  • dostaviť sa na sekretariát bytového družstva - prevodca - súčasný nájomca bytu (ak sú manželia tak obaja) a nadobúdateľ - budúci nájomca bytu (ak sú manželia tak obaja)
  • priniesť si občianske preukazy
  • vyplniť dotazník, tlačivo dohody o prevode členských práv a povinností, podpisy zúčastnených strán overujú pracovníci družstva
  • odpísať stav meračov studenej vody, teplej úžitkovej vody, meračov tepla
  • dohodnúť sa, odkedy platí úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu nadobúdateľ