O nás

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Starej Turej vzniklo v r.1990 delimitáciou z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín.

Sme zapísaní v Zozname správcov pod číslom 259.

V súčasnosti vykonávame správu a údržbu 1862 bytov, z toho 101 vlastných družstevných a 1761 v osobnom vlastníctve.

V rámci voľných kapacít vykonávame vodoinštalačné, kúrenárske a elektrikárske práce aj pre nečlenov a cudzie organizácie.