Kontakty

Stavebné bytové družstvo občanov
Dibrovova 240/5

916 01  Stará Turá

 

sekretariát, ústredňa

032/774 07 11        

 

sekretariat@sbdostaratura.sk

 

ekonomický úsek 032/774 07 12

sbdo@sbdostaratura.sk (nájomné,

predpis, vyúčtovanie)

ekonom@sbdostaratura.sk

vodomery@sbdostaratura.sk

riaditeľka

032/774 07 14

0903/894 405

riaditel@sbdostaratura.sk

technický úsek

032/774 07 15

0903/894 402

technik@sbdostaratura.sk

 

havárie výťahov, elektro 0917/229 564
havárie vody, ÚK 0917/229 550

 

e-mail: sbdo_staratura@mail.t-com.sk - platný len do 30.11.2020, 

po 1.7.2020 prosíme používať už nové maily uvedené vyššie


Fakturačné  údaje:
IČO: 587974
DIČ: 2021082195
IČ DPH: SK2021082195

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Dr,  vložka číslo 92/R

Správca je zapísaný v Zozname správcov pod číslom 259